محاسبه قیمت طلا بر اساس فرمول استاندارد اتحادیه طلا فروشان و قیمت لحظه ای طلا می باشد.

  • محاسبه قیمت طلا (بنکداری یا عمده فروش) :  قیمت لحظه طلا + اجرت ساخت +5% سود
  • محاسبه قیمت طلا ( خرده فروش ) : قیمت لحظه طلا + اجرت ساخت +7% سود + 9% مالیات بر ارزش افزوده