کالا ها بر اساس نوع سفارش شما از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و یا پیک به آدرس شما ارسال می گردد. هزینه ارسالهای بصورت رایگان خواهد بود. تعیین زمان و مکان ارسال سفارشات بر عهده خریدار میباشد و پس از ثبت نهایی سفارش باید توسط خریدار در فیلد های مربوطه تعیین گردد.